วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

บทความข่าวสารสุขภาพ

เรื่องมาใหม่
เคหะสุขประชา ลงนามร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างการจัดการชุมชนและเศรษฐกิจ บนพื้นฐานการรักษ์โลก
มรภ.สงขลา ลงนาม MOU สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ- 3 บริษัทเอกชน ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนสหกิจฯ ผลิตกำลังคนสอดรับภาคอุตสาหกรรม
“ทหารผ่านศึก บนรอยยิ้มของนักสู้แห่งชายแดนใต้”
นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ประธานชุมชนทั้ง 30 ชุมชน และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ