วันเสาร์, 4 เมษายน 2563

ข่าวการศึกษา

เรื่องมาใหม่
การรถไฟ ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 2
จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัย 28,000 ชิ้น ชุดแรก ให้แก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ ตามแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงเหตุผู้โดยสารขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 เสียชีวิตบนขบวนรถ
นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ ปล่อยรถขยายเสียงประชาสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด 19และแจกแผ่นปลิวตามแหล่งชุมชน ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่