วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

ข่าวสังคม

เรื่องมาใหม่
อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)
นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคอหงส์เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ จากบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมทั้งส่งมอบให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับสาธารณสุข อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตลาดนัดเกาะหมีติดตามผลการดำเนินการตามที่ได้แนะนำมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายจำนัล เหมือนดำผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าไม้ทับซ้อนพื้นทำกิน ในตำบลตอหลังจังหวัดนราธิวาส