วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

ข่าวสังคม

เรื่องมาใหม่
จังหวัดสงขลาจัดพิธีนามบันทึกข้อตกลง MOU การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่4 ร และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเปิดโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพบปะ หารือ และรับทราบปัญหาของผู้ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านในจ.ปัตตานี
รมช.นิพนธ์และบุตรชายร่วมถวายเทียนพรรษา และถวายชุดอัฐบริขาลแก่ อาจารย์ภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี จ.สงขลา