ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ข่าวกีฬา / “วิ่งพักตับจังหวัดสตูล” สุขภาพดี..ชีวิตเปลี่ยนได้
« กระทู้ล่าสุด โดย system man เมื่อ กันยายน 27, 2019, 02:53:07 PM »
“วิ่งพักตับจังหวัดสตูล” สุขภาพดี..ชีวิตเปลี่ยนได้


จังหวัดสตูล จับมือเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง เดินหน้าผลักดันงานรณรงค์งดเหล้ามิติใหม่  มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษารณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1500 คน พร้อมนำรายได้สมทบเข้าสบทบกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา


(05.30 น.) 22 กันยายน 2562  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักดา  วิทยากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในกิจกรรม “วิ่งพักตับ” 90 k. 90 day ตับ..จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2562  โดยประกอบด้วยกิจกรรมวิ่งพักตับใน  10 พื้นที่ 9 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อปลุกกระแสการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หันมาตั้งใจดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์และอบายมุข ร่วมส่งเสริมค่านิยมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในห้วงเวลา 3 เดือน ในกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพิบูลย์ รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เขต1 จังหวัดสตูล ร่วมในกิจกรรมวิ่งพักตับครั้งนี้ โดยแบ่งระยะการวิ่งเป็น ๔ กิโลเมตรและ 10.๕ กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1500 คน โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา


นายศักดา  วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวเปิดในกิจกรรม“วิ่งพักตับ”ว่า ตามที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยการเดิน-วิ่งออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิต เป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมกันแก้ปัญหาแอลกอฮอล์ ที่เป็นเหตุของปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมไปทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมการวิ่งครั้งนี้ ยังเป็นการร่วมส่งกำลังใจให้กับคนบวชใจ ที่กำลังต่อสู้กับการงดเหล้า (พักตับ)  และออกมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงโดยใช้แนวคิดว่า “ปอดขยับ ตับพักผ่อน” นับว่าเป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือและยังเป็นการส่งเสริมให้ครอบคร้วได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย


นายธนวัฒน์  หอพิสุทธิสาร  รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล เผยว่า เทศบาลเมืองสตูล รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มีกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่งรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาภาคใต้ตอนล่าง วิ่งพักตับจังหวัดสตูล ปอดขยับ ตับพักผ่อน ในวันนี้  สำหรับเทศบาลเมืองสตูลได้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และร่วมสนับสนุนการรณรงค์งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลต่าง ๆ  ด้วยเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นการส่งสัญญาณ และแสดงออกถึงพลังความร่วมมือ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ด้วยการเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย ให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมแก้ปัญหาแอลกอฮอล์ ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก  อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงโทษภัย ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ


นางสาวละออ นาสมบูรณ์  ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)  เปิดเผยเกี่ยวกับกิจกรรมว่า กิจกรรม “วิ่งพักตับ” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2562 จัดขึ้นโดยเครือข่าย ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งเครือข่ายงดเหล้าได้จัดขึ้นใน 9 ภาค10 พื้นที่ สำหรับการจัดวิ่งพักตับครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงได้มีสุขภาพดีจากการเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิต ตระหนักถึงโทษของพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) มีพันธกิจหลักในการรณรงค์ส่งเสริมและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งรณรงค์หนุนเสริมให้เกิดพื้นที่รูปธรรมในการจัดการการตนเองได้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมวิ่งพักตับจำนวน 1500 คน โดยจะนำรายได้กิจกรรมวิ่งพักตับ 90 k 90 day    ในวันนี้ จะได้นำเข้าสบทบกองทุนช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน และครอบครัว ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา

 
2
ผู้บริหารบริษัทฮอร์ริซอน ออโต้ จำกัดเดินทางไปมอบเงินใน โครงการ ขอแลกกระเช้าดอกไม้เป็นเงินบริจาคให้โรงพยาบาลบางกล่ำ


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาวอลโว่หาดใหญ่โดยคุณธวัชชัย ตรีสุขเกษมผู้บริหารบริษัทฮอร์ริซอน ออโต้ จำกัดเดินทางไปมอบเงินใน โครงการ ขอแลกกระเช้าดอกไม้เป็นเงินบริจาคให้โรงพยาบาลบางกล่ำจากกิจกรรม
เปิดโชว์รูมสไตล์สแกนดิเนเวียนขนานแท้กลางเมืองหาดใหญ่โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนเงิน 255,000บาท วอลโว่หาดใหญ่ขอขอบคุณทุกท่านมา ณโอกาสนี้3
มรภ.สงขลา อบรมผลิตคลิปวิดีโอโปรโมทผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน
นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา อบรมฟรี ผลิตคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9  ต.ค.นี้ เทียบเชิญวิทยากรจัดเต็มความรู้ พร้อมฝึกสร้างสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ


 อาจารย์จุฬารัตน์ จุลภักดิ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา โดยมีวิทยากร ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของสื่อดิจิทัลกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เทคนิคการตัดต่อวิดีโอผ่านแอพพลิเคชั่น Kinemaster การผลิตคลิปวิดีโอ พร้อมด้วยนักศึกษานิเทศก์ศาสตร์ที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


อาจารย์จุฬารัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนถือเป็นสื่อที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทางหลักสูตรฯ จึงนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เนื่องจากเป็นสื่อที่มีความสะดวกในการใช้งาน พกพาได้ง่าย และสามารถผลิตชิ้นงานได้เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ จึงมีการนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนมากขึ้น นอกจากจะเป็นสื่อด้านการเรียนรู้แล้ว ยังสามารถนำมาผลิตชิ้นงานหรือสื่อต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นคำบรรยาย รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการผลิตคลิปวิดีโออย่างง่าย สำหรับนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้าน ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา วิทยากร กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจคนในชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชน อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นตัวกลางในการถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอซึ่งใช้แอปพลิเคชั่น Kinemaster พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ถือเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยบูรณาเข้ากับการเรียนการสอนและการนำการเรียนรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้อื่นผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุฬารัตน์ จุลภักดิ์ โทร. 086-9551532 หรือ นายกฤษฏิ์ หนูยิ้มซ้าย โทร. 094-6733648
4
“หมอผี”คาเดนซ่า สตูล ยูไนเต็ด ซิวแชมป์โค้กคัพ # 21กลุ่ม 2 โซนภาคใต้ไปต่อรอบ 8 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ


17.00 น. ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “โค้กคัพ”ครั้งที่ 21(กลุ่ม 2 โซนภาคใต้) พร้อมด้วย นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายดาลัน นุงอาหลี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล นายอาคม นคราวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และชาวสตูล ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฯและชมการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ โดยเจ้าภาพ "หมอผี" คาเดนซ่า สตูล ยูไนเต็ด ที่ในทัวร์นาเม้นนี้ยังไม่เคยแพ้และไม่เคยเสียประตูให้กับทีมใดเข้ารอบมาเป็นอันดับ 2 ของสายบี ส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศเฉือนหาดใหญ่ ซิตี้ 1-0 แล้วมาจัดการสยบ ปัตตานี เอฟซี อีก 1 ทีมเต็งในรอบรองชนะเลิศพบกับ "อีแอ่นเหินฟ้า" พัทลุง เอฟซี ทีมฟอร์มดีมาตั้งแต่รอบแรกถล่มคู่แข่งทุกนัดจนในรอบรองชนะเลิศได้ ธนิน ปลอดแก้ว ศูนย์หน้าของทีมที่รั้งตำแหน่งดาวซัลโวของโซนภาคใต้ซัดจุดโทษพาทีมเข้าสู่รอบชิง


สำหรับผลการแข่งขัน คาเดนซ่า สตูล ยูไนเต็ด เอาชนะ พัทลุง เอฟซี ไป 4-0 คว้าแชมป์โค้กคัพ กลุ่ม 2 โซนภาคใต้ ไปครองเป็นสมัยแรก รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000.00 บาท รับตั๋วเข้าแข่งขันในรอบ 8 ทีมระดับประเทศ ซึ่งจะทำการจับสลากประกบคู่ แข่งขันแบบเหย้า-เยือนให้เหลือ 4 ทีมสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศ และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป โดยใช้ระบบตัดสินการแข่งขันโดยคณะกรรมการที่ได้มารตรฐาน จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


นอกจากนั้น คาเดนซ่า สตูล ยูไนเต็ด ทั้งทีม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ “หาดทิพย์จูเนียร์คลับ” ซึ่งเป็นการรวมตัวของเยาวชนหัวกะทิของภาคใต้ในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯ เพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันร่วมกับหาดทิพย์ พร้อมรับสิทธิ์พิเศษมากมายประกาศผลการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “โค้กคัพ” ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกกลุ่มที่ 2 โซนภาคใต้)จ.สตูล25 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล


1.   รางวัลแชมป์กลุ่มภาคใต้ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “โค้กคัพ” ครั้งที่ 21
รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000.00 บาท
ได้แก่ สโมสรคาเดนซ่า สตูล ยูไนเต็ด

2.   รางวัลรองแชมป์กลุ่มภาคใต้
รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000.00 บาท จาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ได้แก่ สโมสรพัทลุงเอฟซี

3.   รางวัลดาวซัลโวสูงสุดประจำกลุ่ม
รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000.00 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ จากบริษัท  ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) 
ได้แก่ นายทนิน  ปลอดแก้ว ผู้เล่นหมายเลข 41
จาก สโมสรพัทลุงเอฟซี  ทำประตู 8 ประตู

4.   รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำกลุ่ม
รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ จำนวน 2 ที่นั่ง จาก สายการบิน แอร์เอเชีย   
ได้แก่ นายศักดา มูลธิจันทร์ ผู้เล่นหมายเลข 29
จาก สโมสรคาเดนซ่าสตูลยูไนเต็ด
5
มรภ.สงขลา มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ “รังษี รัตนปราการ”สนับสนุนทุนช่วยเหลือ นศ.ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมพัฒนามหา’ลัย

               

                เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เข้าพบ นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม (เจ้าของโรงสีแดงหับ โห้ หิ้น) เพื่อมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ได้บริจาคเงินให้ทางมหาวิทยาลัย สำหรับนำไปช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป6
PEA  และผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร kick off การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ


วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จัดพิธีเปิด  การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีนายสมศักดิ์  จันทรชู   นายอำเภอหาดใหญ่ ประธานกล่าวเปิดงาน และ นายจำเนียร บุญแก้ว   ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอหาดใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ 4,810 เส้นทาง รวมระยะทาง 9,550 กิโลเมตร โดย PEA กำหนดเส้นทาง วันเวลาดำเนินการและประสานงานให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารดำเนินการสำรวจ พร้อมติดเทปแสดงสัญลักษณ์ (Marking) สายสื่อสารที่มีการใช้งาน ส่วนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานจะรื้อถอนลงทั้งหมด โดยมีฝ่ายปกครองในพื้นที่เป็นสักขีพยาน สำหรับการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร PEA ดำเนินการนำสายสื่อสารที่ยังใช้งานขึ้นคอนสื่อสารตามช่องที่กำหนด และบันทึกข้อมูลการพาดสายสื่อสารของบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA


กิจกรรมในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรม Kick off พร้อมกัน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา เส้นทางหน้าสนามบินหาดใหญ่ ถึง แยกสนามบินในหาดใหญ่ ระยะทาง 6 กิโลเมตร,จังหวัดสตูลเส้นทาง คอสะพานตายาย ถึง ตรงข้ามวิทยาลัยชุมชนสตูล ระยะทาง 5 กิโลเมตร และจังหวัดพัทลุง  เส้นทางตรงข้าม ธ.ก.ส. ถึง แยกสะพานพร้าว ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้า เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิลทีวี เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน การจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม ก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA  รองรับการยกระดับประเทศไทย กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563


7
“ทหญ. จิตอาสา พัฒนาชุมชน” ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 24 กันยายน 2562นายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานจัดกิจกรรม “ทหญ. จิตอาสา พัฒนาชุมชน” ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนราชการ ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ หมู่ที่ 9 บ้านวังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา8
พีเอฟพี รับโล่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ


บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป
ภายใต้แบรนด์ PFP  เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ  โดยมี โดยนายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้มอบ  ในโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ทั้งภาครัฐ และเอกชนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่


9
สถานการณ์หมอกควัน "อินโด" ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบค่าคุณภาพอากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ


วันนี้ (23 ก.ย. 62) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เผยสถานการณ์หมอกควันจากเหตุไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียที่พัดปกคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่บริเวณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปริมาณฝุ่นละออง โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเท่ากับ 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM 10) เท่ากับ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ยังส่งผลให้หมอกควันปกคลุมทั่วท้องฟ้า ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ต้องเฝ้าระวังสุขภาพ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควัน "อินโด" ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวาน เนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณหมอกควันซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กจางลง อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์จะดีขึ้นแต่หมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีก จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันสุขภาพและได้รับผลกระทบจากหมอกควันน้อยที่สุด


นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กับชับให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งเดินหน้าประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากหมอกควันอย่างถูกวิธี รวมถึงแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่

                                                                                                                                               ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
                                                                                                                                                       วิทยา สันบู/ภาพ
                                                                                                                                               สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา
10
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและกีฬาเมืองคอหงส์ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่เทศบาลฯ


วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นายครั่น ทวีรัตน์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและกีฬาเมืองคอหงส์ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์และนอกเขตพื้นที่ จำนวน 107 ทุน โดยมีนายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายบุญช่วย ทองรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพลภัทร แก้วชูด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ โรงแรมทีอาร์ ร๊อคฮิลล์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หน้า: [1] 2 3 ... 10