วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566
previous arrow
next arrow
Slider
ทน.สงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566
นักศึกษา “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 8 รางวัลความสำเร็จ แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ เครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 8
อาจารย์-นศ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลดีมากนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัย “การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตยางล้อ”
DEXON ล่องใต้ลุยโรดโชว์หาดใหญ่ จ.สงขลา นักลงทุนให้ความสนใจล้นหลาม
ทน.สงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566
อาจารย์-นศ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลดีมากนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัย “การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตยางล้อ”
DEXON ล่องใต้ลุยโรดโชว์หาดใหญ่ จ.สงขลา นักลงทุนให้ความสนใจล้นหลาม
นายกสาครฯ นำทัพห่วงใยประชาชน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงและหนูเป็นพาหะนำโรค ครั้งที่2 เขต 3
ทม.ควนลังจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี “ชาวควนลังสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา นำพาสู่สังคมอุดมสุข ” ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566
ทน.สงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566
นายกสาครฯ นำทัพห่วงใยประชาชน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงและหนูเป็นพาหะนำโรค ครั้งที่2 เขต 3
มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ-วิทยสถาน “ธัชภูมิ” ฟื้นคุณค่าทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ.นครศรีธรรมราช
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่”

free web counter ปัจจุบัน: