วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566
previous arrow
next arrow
Slider
“ไพเจน”เปิดใจพบสื่อมวลชนสงขลา จุดประกายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมแจงผลงานที่ผ่านมา
เปิดแล้ว “งานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ HATYAI MOON FESTIVAL 2023”
นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.)) (ระดับ 9) รับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ คนใหม่มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 66
มรภ.สงขลา ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหา’ลัย ระยะ 5 ปี ขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติจริง สร้างความรู้ความเข้าใจหน่วยงานภายใน
เปิดแล้ว “งานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ HATYAI MOON FESTIVAL 2023”
นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.)) (ระดับ 9) รับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ คนใหม่มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 66
เทศบาลนครสงขลา ทำMOU กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ในเรื่องของการจัดการระบบอาหารเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบาง
ทน.หาดใหญ่จัดประชุมบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ
เปิดแล้ว “งานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ HATYAI MOON FESTIVAL 2023”
นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.)) (ระดับ 9) รับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ คนใหม่มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 66
เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินงานขุดลอกคลอง ปรับภูมิทัศน์ พร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน
“นายกเทศมนตรีนครสงขลา” เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสงขลา ครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคืนความสะอาดให้แก่ชายหาด รวมทั้งเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสมิหลา
สมาคม ไทย จีน จังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดแถลงข่าว “งานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2566”

free web counter ปัจจุบัน: