ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

PFP ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยี

PFP ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0


        บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFPได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0” เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย คุณจารึก การะหงส์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานอีกทั้งนำผลิตภัณฑ์ พีเอฟพี เพื่อจัดชิมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์