ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าว

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าว เทศกาลกินเจหาดใหญ่ “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์”ประจำปี 2562

 
               วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องตะวันจันทรา ชั้น 2 โรงแรมเอส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานแถลงข่าว เทศกาลกินเจหาดใหญ่ “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์”ประจำปี 2562  พร้อมด้วย นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นายสุรพล กัมพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา คุณญาติกา แก้วบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่  คุณณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์(สสส.)หน่วยงานภาครัฐและเอกชน


โดยจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมถือศีลกินเจได้ร่วมสร้างกุศล โดยการละเว้นการทานเนื้อสัตว์ และดำรงตนอยู่ในศีลอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ ตลอดจนร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการสร้างกุศลเพื่อความสุขและความมั่งมีด้วยการทำบุญ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28กันยายน 2562 -7ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ (ตรงข้ามมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้


   1.จำหน่ายอาหารเจ กว่า108 ร้าน ควบคุมคุณภาพและราคาโดยกองการสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่
   2.พิธีเปิดงานฯ วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. บริเวณถนนศุภสารรังสรรค์ (หน้าสวนหย่อมฯ) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรับพรจากคณะสงฆ์ , กิจกรรมอาหารทานบุญ กินอย่างพอเพียง เลี้ยงคนทั้งเมือง และ ขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์งาน (ขบวนรถ) 
   3.ขบวนแห่พระประจำปีรอบเมืองหาดใหญ่ วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ประกอบด้วย ขบวนมังกรทอง-สิงโต, เทพเจ้า, คนเดิน, ม้าทรงจากศาลเจ้าต่างๆ และตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่าน ขอเชิญชวนโรงแรม/ร้านค้า/บ้านเรือนต่างๆ ตั้งโต๊ะบูชาเจ้าเพื่อความเป็นมงคล
   4.กิจกรรม“อาหารทานบุญ” กินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมือง บริการแจกจ่ายอาหารเจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2562 และ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 16.30 น. บริเวณถนนศุภสารรังสรรค์(หน้าสวนหย่อมฯ) 
   5.อัญเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่างๆในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาประดิษฐานภายในบริเวณงาน เพื่อให้ได้สักการะบูชา
   6.โชว์มังกรทองพ่นน้ำ-สิงโตเล่นจานดอกเหมย จากจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 19.00 น. ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562
7.กิจกรรมเวที และกิจกรรมต่างๆ เช่นสาธิตการปรุงอาหารเจ 9 เมนู 9 คนดัง /เสวนา ชวนคิด ชวนคุย/การแข่งกันเชฟน้อยคู่หูเมนูเจ /ประกวดหนูน้อยเจียะฉ่าย / แข่งกินอาหารเจ/ การแสดงต่าง และอื่นๆอีกมากมาย