ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ “รังษี รัตนปราการ”สนับสนุนทุนช่วยเหลือ นศ

มรภ.สงขลา มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ “รังษี รัตนปราการ”สนับสนุนทุนช่วยเหลือ นศ.ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมพัฒนามหา’ลัย

               

                เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เข้าพบ นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม (เจ้าของโรงสีแดงหับ โห้ หิ้น) เพื่อมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ได้บริจาคเงินให้ทางมหาวิทยาลัย สำหรับนำไปช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป