วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

ข่าวสังคม

เรื่องมาใหม่
ทม.ควนลังจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี “ชาวควนลังสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา นำพาสู่สังคมอุดมสุข ” ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566
คชก. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนจุฬาภรณ์ กฟผ. จ.ชัยภูมิ นำข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
นายกสาครฯพบปะชุมชน เขต 4 ณ ชุมชนบางหัก
ทน.สงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566