วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ข่าวการศึกษา

เรื่องมาใหม่
“อ.ตถาตา สมพงศ์” มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “คนที่มีหัวใจ” คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง ระดับนานาชาติ
ม.ทักษิณจัดเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19ความท้ายทายในการจัดการโรงเรียนยุคปัจจุบัน – อนาคต”
มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จัดกิจกรรม ‘GOODWILL DRIVING’ ปฏิบัติการประสานใจ ร่วมสู้ภัย โควิด-19
นิพนธ์ มอบเงิน 1.7 ล้านบาท พร้อมถุงยังชีพ ช่วยชาวหล่มเก่า-หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จากภัยน้ำท่วม พร้อม กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำภายใต้หลักคิด”สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล” เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง