วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

บทความเกษตร

เรื่องมาใหม่
แข่งขันกีฬาเยาวชน พล.ร.15 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 “ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างความสามัคคี สานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว” ให้กับบุตรหลานกำลังพลในห้วงปิดภาคเรียน
“ทหารพราน 44” พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เสริมสร้างขวัญกำลังใจที่ดี
“ทหารพราน 49” เข้าฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้
แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายอาคารหน่วยตรวจโรคค่ายลพบุรีราเมศวร์ อนุรักษ์กำลังรบ ครอบครัว และประชาชน